Stockholms Plattsättnings AB startades 1934 och är en ledande aktör inom alla former av plattsättning.

Våra 150 professionella medarbetare är vår främsta resurs och med Stockholm som utgångspunkt utför vi entreprenader inom Sverige och i våra nordiska grannländer.

Vi värderar omtänksamhet samt ett positivt bemötande i alla lägen och brinner för inkludering samt mångfald. Med det som utgångspunkt har vi som företag en nolltolerans mot kränkande behandlingar i alla dess former.

Som en del av koncernen Stockholms Plattsättning Förvaltning AB har vi tillgång till såväl ytterligare kompetens som resurser från våra dotterbolag.