Stockholms Plattsättning – en tradition vi gärna för vidare

”Stockholms Platt” är ett välkänt begrepp i den svenska byggbranschen sedan 1934.

Under femtiotalet utvecklades marknaden för byggkeramik och det blev vanligt att specialistföretag utförde underentreprenader. Stockholms Platt växte och arbetsområdet blev hela Sverige. Nya avdelningar för plastmattor, taktäckning och materialförsäljning startades, men plattsättning förblev kärnverksamheten och Stockholms Platt var under många år landets största plattsättningsföretag.

Företaget har under de gångna åren varit med om olika perioder av omstruktureringar och ägarbyten. Dagens Stockholms Platt har iklätt sig en kostym som är anpassad till vår affärside: ”Att vara en rätt dimensionerad samarbetspartner med hög servicegrad inom vårt specialistområde, keramiska plattsättningsentreprenader. Att arbeta inom ett geografiskt överblickbart område. Att kunna leva upp till högt ställda och berättigade krav på kvalitet, pålitlighet och kunskap.”

Vi vet att vi kan klara detta, genom en väl inarbetad och sammansvetsad stomme av människor inom företagets ledning och plattsättarkår – alla med många års erfarenhet i företaget.

Läs vår informationsbroschyr